Μαθήματα για Παιδιά & Εφήβους

Cours

Ποτέ να ξεκινήσει το παιδί μου να μαθαίνει γαλλικά;

Αν θα μπορούσαμε να προτείνουμε μια ηλικία για την εκκίνηση της εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας, αυτή θα ήταν γύρω στα 9 χρόνια. Προτείνουμε αυτή τη χρονική στιγμή διότι το παιδί έχει κατακτήσει τη γραφή και την ανάγνωση στη μητρική του γλώσσα καθώς και στην πρώτη ξένη γλώσσα, συνήθως τα αγγλικά (είναι ήδη σε επαφή 2-3 χρόνων με την αγγλική γλώσσα). Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι είναι ένα κατάλληλο χρονικό σημείο να έρθει σε επαφή με μια δεύτερη ξένη γλώσσα χωρίς να δυσκολευτεί και να πιεστεί.  

Ωστόσο κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Υπάρχουν παιδιά που εκφράζουν νωρίτερα την επιθυμία να μάθουν γαλλικά οπότε με την ανάλογη προσέγγιση και με ενδεδειγμένο και συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό, είμαστε δίπλα στην προσπάθεια τους!

Τμήματα

Το τμήμα αυτό απευθύνεται σε μαθητές 8 – 9 χρονών που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την Γαλλική γλώσσα.

Οι μαθητές αποκτούν τις στοιχειώδεις γνώσεις οι οποίες καθιστούν δυνατή την επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις

B1

Στο επίπεδο Β1, οι μαθητές εξασκούνται στο να κατανοούν και να συμμετέχουν σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας

B2

Στο επίπεδο Β2, οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ευχέρεια , να κατανοούν δύσκολα και αφηρημένα κείμενα

C1

Στο επίπεδο C1, οι μαθητές κατακτούν προχωρημένο επίπεδο γνώσεων. Στην περίπτωση που επιθυμούν να σπουδάσουν σε ανώτερο εκπαιδευτικό γαλλόφωνο ίδρυμα

C2

Στο επίπεδο C2 έχουν κατακτήσει το ανώτατο επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας, κατανοούν ακόμα και τις πιο λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις των κειμένων

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των διπλωμάτων του Πανεπιστήμιου της Σορβόννης (PARIS IV).

Μαθήματα σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους δίνοντας έμφαση τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

Διδάσκονται εξειδικευμένα γαλλικά που αφορούν συγκεκριμένες ειδικότητες και επαγγελματική ορολογία.

Οργανώσουμε ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στο επίπεδο, τις ανάγκες και τους στόχους σας

Προσφέρουμε όλα τα αναγκαία εφόδια και τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να επιτύχετε την εισαγωγή σας σε ένα τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image