Επίπεδα A1 – Α2

Επίπεδα A1 – Α2

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τα επίπεδα Α1-Α2 όπως αυτά έχουν οριστεί από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσομάθειας. Οι μαθητές αποκτούν τις στοιχειώδεις γνώσεις στη γλώσσα οι οποίες καθιστούν δυνατή την επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις και καταφέρνουν να κάνουν μια συζήτηση πάνω σε τρέχοντα θέματα ανταλλάσσοντας ιδέες και απόψεις. Εξασκούνται στην κατανόηση ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αφορούν την καθημερινή ζωή και μαθαίνουν να εκφράζονται γραπτώς πάνω σε θέματα που σχετίζονται με προσωπικές εμπειρίες.
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image