Επίπεδο B1

Επίπεδο B1

Στο επίπεδο Β1, οι μαθητές εξασκούνται στο να κατανοούν και να συμμετέχουν σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, χειρίζονται σωστά πάνω από 2000 λέξεις, έχουν κατακτήσει βασικές γραμματικές γνώσεις καθώς επίσης είναι ικανοί να παρουσιάζουν γραπτά και προφορικά πληροφορίες και κείμενα.
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image