Επίπεδο B2

Επίπεδο B2

Στο επίπεδο Β2, οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ευχέρεια , να κατανοούν δύσκολα και αφηρημένα κείμενα, να εκφράζονται με σαφήνεια και ακρίβεια σε ευρύ πεδίο θεμάτων (και στο γραπτό και στον προφορικό λόγο) παρουσιάζοντας τα επιχειρήματα τους.
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image