Επίπεδο C1

Επίπεδο C1

Στο επίπεδο C1, οι μαθητές κατακτούν προχωρημένο επίπεδο γνώσεων. Στην περίπτωση που επιθυμούν να σπουδάσουν σε ανώτερο εκπαιδευτικό γαλλόφωνο ίδρυμα, και δεδομένου ότι έχει πιστοποιηθεί το επίπεδο τους (C1), απαλλάσσονται από οποιαδήποτε συμπληρωματική εξέταση όσον αφορά τις γνώσεις τους στη γαλλική γλώσσα.
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image