Επαγγελματικά Γαλλικά

Επαγγελματικά Γαλλικά

Ωστόσο ο διαχωρισμός των γαλλικών σαν ξένη γλώσσα (FLE – Français langue étrangère) και των εξειδικευμένων γαλλικών / γαλλικών για ειδικούς σκοπούς (FOS- Français objectifs spécifiques), είναι απαραίτητος.

Στα προγράμματα των επαγγελματικών γαλλικών οι ενήλικες μαθητές διδάσκονται εξειδικευμένα γαλλικά που αφορούν συγκεκριμένες ειδικότητες και επαγγελματική ορολογία.

Οι συνήθεις κατηγορίες που παρέχονται είναι οι εξής:

  1. Γαλλικά των επιχειρήσεων
  2. Νομικά Γαλλικά
  3. Γαλλικά για τουριστικά επαγγέλματα
  4. Γαλλικά των Διεθνών σχέσεων

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image