Μαθήματα Γαλλικών για Πανελλήνιες

Μαθήματα Γαλλικών για Πανελλήνιες
Για να μπορέσει ένας υποψήφιος να εισαχθεί στα Τμήματα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών είτε του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης οφείλει να συμμετάσχει στις πανελλήνιες εξετάσεις στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας Γαλλικά.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές που ενδιαφέρονται για τις ξένες φιλολογίες είναι ότι το άριστα είναι τα 24.000 μόρια. 20.000 μόρια από τα μαθήματα γενικής παιδείας και 4.000 μόρια από το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίτευξη της βαθμολογικής βάσης του 10 στη ξένη γλώσσα.

Το φροντιστήριο μας, μπορεί να σας προσφέρει όλα τα αναγκαία εφόδια και τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να επιτύχετε την εισαγωγή σας σε ένα τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image